သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်သို့ဝင်ပါ

စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? အသုံးပြုသူအသစ်လား။ Register

ကိုယ်ပိုင်အကောင့်

သင်၏ Corporate Account သို့ဝင်ပါ

စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? အသုံးပြုသူအသစ်လား။ Register

စီးပွားရေးအကောင့်

Login

🔍

EN

X

Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို -

 • ●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
 • ●စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
 • ●စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာ
 • ● Saint Kitts နှင့် Nevis မှဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်
 • ●စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်စ်များအတွက်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

အကောင်းဆုံး စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသူများ နှင့်ရှေ့နေများ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။

သိရန်လိုအပျ

စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ , Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နှင့်နေထိုင်ခွင့်၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်အမြဲတမ်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း, Saint-Kitts တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း။ Nevis၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်နေထိုင်မှု၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု , Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ Sa တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း int Kitts and Nevis၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိစီးပွားရေးနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နှင့် Nevis သည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နဗီးရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယပတ်စ်ပို့သည်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံသားစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်ရှိရွှေဗီဇာ၊ Nevis၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီရှိဒုတိယမြောက်ဗီဇာဒုတိယရွှေဗီ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်များတွင် ogram၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာ၊ နိုင်ငံသားနှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်သူများနှင့်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာ၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်၊ စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။

အိမ်ခြံမြေ | ချည်နှောင်ခြင်း | လှူဒါန်းခြင်း | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | သင်ရွေးချယ်သောစီးပွားရေး

စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်များကိုထပ်မံအထောက်အပံ့ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်“ ၁ ချက်ဖြေရှင်းချက်” ။

လျှို့ဝှက် | တရားဝင်ဖြေရှင်းချက်များ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: EUR 250,000

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြင့်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနိဒါန်း

Kitts နှင့် Nevis ကျွန်းများသည် Saint Christopher နှင့် Nevis တို့၏အဖွဲ့ချုပ်၏တရားဝင်အမည်ဖြစ်ပြီးကာရစ်ဘီယံရှိဗြိတိသျှဓနသဟာယအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ စိန့်ကစ်ကျွန်းကိုဗြိတိသျှနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံဟောင်းများကအခြေချနေထိုင်ရန်အဓိကကျွန်းဖြစ်သောကြောင့်အနောက်တိုင်းအင်ဒီးစ်ရှိမိခင်များကိုလိုနီဟုလည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ဤကျွန်းနှစ်ခုစလုံးသည်အီကွေတာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်အနိမ့်ဆုံးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။

စိန့်ကစ်သည်ကျွန်းနှစ်ကျွန်းတွင်ပိုမိုကြီးမားပြီးအနည်းငယ်မျှသာပိုမိုတည်ရှိပြီးတိုင်းပြည်၏မြို့တော်ဘော့စထရာကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ Nevis, ထို့နောက်တဖန်, အတန်ငယ် "ထိန်းချုပ်မှုထဲကပို" နှင့်ပိုပြီးဆုတ်ယုတ်မှုဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူကပြီးပြည့်စုံသောပင်လယ်ကမ်းခြေနှင့်တောင်တက်ရှုခင်းနှင့်ပတ်သက်။ ၎င်း၏သာ။ ကြီးမြတ်အမွှာ Beats ။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ကျွန်းနှစ်ကျွန်းသည်ယခုအချိန်တွင်အရွယ်အစားရှိသော်လည်းထူးခြားသည့်လက္ခဏာများနှင့်လူလုပ်ပြုလုပ်ထားသောမြင်ကွင်းများကိုထူးခြားစွာမြင်နိုင်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သောပင်လယ်ကမ်းခြေများနှင့်သမုဒ္ဒရာဘက်မှကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ကာရစ်ဘီယံကျွန်းတစ်ကျွန်းမှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှစ်ခုလုံးသည်ထိပ်တန်းတောင်တက်လမ်းကြောင်းအချို့ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ စိန့်ကစ်စ်တွင်မြင့်မားသော ၁၁၅၅ မီတာအမြင့်မှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှုခင်းများကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်ပြင်းထန်သောအရည်တွင်းရှိ Liamuiga တောင်တန်းရှိပြီး Nevis Peak သည်စမ်းသပ်မှုနှင့်အားအင်ပြည့်ဝမှုမရှိပေ။ ကျွန်းနှစ်ခုတွင်အလားတူအပူပိုင်းမိုးသစ်တောများရှိပြီးသူတို့၏မီးတောင်ဗဟိုချက်ဒေသကိုဖုံးအုပ်ထားသဖြင့်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တောင်တက်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

စိန့်ကစ်စ်တွင်တည်ရှိသည့် Brimstone Hill နှင့်လှပသောမီးရထားလမ်းတို့သည်ကျွန်းများပေါ်တွင်လွဲချော်ရမည့်လူလုပ်သည့်ဆွဲဆောင်မှုနှစ်ခုရှိသည်။ Brimstone Hill Fortress သည်စိန့်ကစ်စ်သည်တစ်ချိန်ကထိုဒေသရှိဗြိတိသျှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း၏အဓိကဝေဖန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေအထောက်အထားများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ၁၇ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်အတင်းအဓမ္မတုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသောရဲတိုက်သည်အီကွေတာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိအခြားအကာအကွယ်ခံထားရသောခံတပ်များအနက်ထူးခြားသောအဖြစ်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ လှပသောရထားလမ်းသည်ကျွန်း၏အတွေ့အကြုံများ၏နောက်ထပ်သရုပ်ပြတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနှစ်ဆယ်ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင် အသုံးပြု၍ စက်ရုံများသို့သကြားဓာတ်ချောင်းများသယ်ဆောင်ရန်စက်ရုံပိတ်ပြီးသည်နှင့်လှပသောလမ်းကြောင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ရထားလမ်းသည်ကျွန်းကိုဝိုင်းရံထားသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်းငယ်လေးသည်ကရစ်ဘီယံဒေသအများစုသို့သွားလာမှုနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကိုဖော်ပြသည်။ ထိုဒေသတွင်ပျံ့နှံ့သွားသောခရီးသွားအဖျား၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရိုင်၏ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင့်တိုင်းပြည်သည်စူးစမ်းရှာဖွေသူအမြောက်အများကိုရရှိလာသည်မှာထင်ရှားသည်။ သို့သော်လည်းသင်သည်အရာရာကိုကြည့်ရှုသူများအတွက်မဟုတ်ဘဲကျွန်း၏နေထိုင်သူများသည်စင်စစ်အားဖြင့်သူတို့၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ကမ်းလှမ်းမှုပြင်ပတွင်နေထိုင်နေသည်ဟုသင်ခံစားရသည်။ အနီးအနားရှိအစိုးရမှခရီးသွားလုပ်ငန်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးချဲ့ရန်ကြိုးပမ်းမှုများရှိနေသည်မှာထင်ရှားသော်လည်း၊ တိုင်းပြည်သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကာရစ်ဘီယံနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ကျွန်းများသည်အပန်းဖြေခရီးသွား of ည့်သည်များအားဖြင့်ရေကြီးမှုများကြောင့်ကာရစ်ဘီယံဒေသရှိဒေသအများစုထက်အခြေခံအားဖြင့် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ သာဓကအားဖြင့်မိသားစုခေါင်မိုးလေးခန်းအတွက်ငှားရမ်းခသည်ပရီမီယံဒေသများတွင်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ အထိမြင့်တက်နိုင်သော်လည်းလူသိနည်းသောဇုန်များတွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ အောက်ဖြင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည်ကာရစ်ဘီယံကန့်ကွက်မှုများထက်အကြမ်းအားဖြင့်ထက် ၀ က်နိမ့်သည်။

သင်ပိုမိုနီးကပ်စွာ (ဖတ်ပါ - မကြာခဏဖတ်ပါ - မကြာခဏဖတ်ပါ) ကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံ၏ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ ထာဝရတည်တံ့မည်ကိုစဉ်းစားသည်ဖြစ်စေစိန့်ကစ်နှင့်နဗီးတို့သည်စစ်မှန်သောအကောင်းဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအံ့ဖွယ်အမှုများ၊ ဆုတ်ယုတ်မှု၊ မမြင်ရသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အသင့်အတင့်ရှိသောပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်များသည်အပူပိုင်းဒေသကယ်ဆယ်ရေးကိုရှာဖွေသူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်အချက်အလက်များ

အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
EUR 250,000
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်
EUR 7,500
အစီအစဉ်အမျိုးအစား
စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား
ဗီဇာအမျိုးအစား:
နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါသည်
Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အချိန်ကိုတွက်ချက်သည်
6-8 လအတွင်း
အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်
လက်ငင်း
နိုင်ငံသားအဖြစ်
လက်ငင်း
Dual နိုင်ငံသားစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်နိုင်ငံသားများအတွက်ခွင့်ပြုသည်
Allowed
အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

အိမ်ခြံမြေ / လှူဒါန်းမှု

Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်အဘယ်ကြောင့်သွားရမည်နည်း

စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့သည်လှပသောကမ်းခြေများနှင့်အပူပိုင်းရှုခင်းများရှိသောတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးအမြန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရွှေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အတော်လေးစျေးသိပ်မကြီးသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ပြီးစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုအလွန်အသုံးများစေသည်။ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောအပိုင်းတစ်ခုမှာစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များကိုလျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသွားရန်မလိုပါ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်၌ပင်သင်ထိုတွင်နေထိုင်ရန်မလိုပါ။ ၎င်းသည်အခွန်စည်းကြပ်သည့်စနစ်ကြောင့်နေထိုင်သူမဟုတ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ၀ င်ငွေအပေါ်မည်သည့်အခွန်မှမပေးရပါ။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုဝင်များအားလျှောက်လွှာတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဟောင်ကောင်နှင့်စင်ကာပူအပါအ ၀ င်အီးယူနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သို့ဗီဇာမဲ့ခရီးသွားလာခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိမိသားစုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး

သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်၊ အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့် ၅၅ နှစ်အောက်မိဘများအပါအ ၀ င်သင့်အပေါ်ငွေရေးကြေးရေးအရမှီခိုလျှင်သင်၏ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုလည်းသင်၏လျှောက်လွှာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏နိုင်ငံသားအသစ်သည်အသက်မပြည့်သေးသောကလေးသူငယ်များသို့တိုးချဲ့နိုင်သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပြီးမှမွေးဖွားလာသူဖြစ်၏။

နိုင်ငံသားစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်အာမခံထားသည်

စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပုံမှန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံ (သို့) အရည်အချင်းရှိရန်မလိုပဲ၊ သန့်ရှင်းသောကျန်းမာရေးဥပဒေကြမ်းနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုသာမရှိဘဲလျှောက်ထားပြီး ၄ လအတွင်းခွင့်ပြုသည်။ လျှောက်လွှာကိုသင်၏နေရင်းနိုင်ငံမှတင်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာတင်ချိန်အတွင်းသင်သည် St. Kitts နှင့် Nevis သို့ပျံသန်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားပြီးပါက St. Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်နေထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ခွင့်ပြု။

Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်

စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းလမ်းသုံးခုအနက်မှတစ်ခုမှာသကြားစက်မှုလုပ်ငန်းမတူကွဲပြားခြင်းဖောင်ဒေးရှင်းသို့ငွေပြန်အမ်းခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် လျှောက်ထားသူတစ် ဦး သည်အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သတ်မှတ်ထားသည်။
အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ နှင့်အစိုးရသတ်မှတ်ထားသောအိမ်ခြံမြေများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခွန်အခများသည်ဒုတိယရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ ဒီ option ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါတည်ငြိမ်တဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်မရှိဘူး၊ ဆိုလိုတာကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးသက်တမ်းရှည်နိုင်တယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို (၅) နှစ်ထားရှိပြီးနောက်တွင်၎င်းသည် ၀ ယ်သူ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုလျှောက်လွှာအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုလည်းထောက်ခံမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကပြုလုပ်သည် နှင့် နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအား Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ Saint-Kitts နှင့် Nevis မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများအားနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Saint Kitts နှင့် Nevis မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis မှ Golden Visa သို့မဟုတ် Saint Kitts နှင့် Nevis မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သက်သက်သာသာမဟုတ်ပါ၊ Saint Kitts နှင့် Nevis မှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီပေးပါသည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုလျှင်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊

စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နှင့်အလယ်တန်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားနိုင်ငံသားအခြေပြုဖြေရှင်းမှုများဖြင့်ကူညီခြင်း။

စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နိုင်ငံသားများအတွက်အထူးထောက်ပံ့မှု -

ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသား စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့အတွက်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား၊ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတို့မှတတ်နိုင်သောနိုင်ငံသား

 • Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။

 • Saint-Kitts နှင့် Nevis ရှိနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။

 • Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။

 • Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။

 • Saint-Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။

 • Saint Kitts နှင့် Nevis မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။

 • Saint-Kitts နှင့် Nevis ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။

 • Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။

 • Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။

 • Saint Kitts နှင့် Nevis မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။

တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိသားစုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အထူးနိုင်ငံသား။

အိမ်ခြံမြေမှတစ်ဆင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖောက်သည်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့်စိန့်ကစ်စ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်ခွာသွားရန်စိတ်အားထက်သန်စွာ ၀ င်ငွေရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ နီဗစ်။ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးအတွေ့အကြုံကောင်းသူ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိသည်။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်များအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ငံများ

သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

 • စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်သင်၏စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သောနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်အသေးစိတ်အထောက်အကူပြုစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -

  အကြံပေးခြင်း

  Duration: 1-3 ရက်ပတ်လုံး

  ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များမှသို့မဟုတ်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်။

  အထူးဂရုစိုက်ကာ

  Duration: 1-3 ရက်ပတ်လုံး

  စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ဖောက်သည်များအားစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စေ့စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။

  စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့၏လုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။

  စာချုပ်

  Duration: 1 နေ့က

  Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

  စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်မှု

  Duration: 1 အပတ်က

  စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူချက်စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများနှင့်ရွှေဗီဇာသည်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်ရန်အထောက်အကူပြုမည်။

  ပုံစံတင်ပို့ရန် စာရွက်စာတမ်းများ၏

  Duration: လက်ငင်း

  Saint နှင့် Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်သင်နှင့်သင်၏မိသားစု၏စာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ပြုလုပ်ပြီးလျှင်၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူဖြည့်ပါလိမ့်မည်။

  ခွင့်ပြုချက်

  Duration: 6-8 လအတွင်း

  Saint နှင့် Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်သင်နှင့်သင်၏မိသားစု၏စာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ပြုလုပ်ပြီးလျှင်၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူဖြည့်ပါလိမ့်မည်။

  သတင်းကောင်းဝေမျှခြင်း

  Duration: လက်ငင်း

  Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသင်၏လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင့်အားမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။

 • စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့လက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကုန်သည်များ (သို့) ဖြန့်ဖြူးသူများအားရောင်းချခြင်းမပြုပါ။

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်စက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြစ်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့ကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့၌သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အကူအညီမရရှိပါ။

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။

  • နိုင်ငံသားအဖြစ် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။

  • ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသား စိန့်ကစ်နှင့် Nevis အတွက်ရှေ့ရပျ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမထောက်ပံ့ပါ  “ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : Saint Kitts နှင့် Nevis နှင့် KYC တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် MM Solutions INC သည် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုယူထားသည်။ သို့သော်စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ နိုင်ငံသားအဖြစ် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။

 • ထုတ်လုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာကိုဂရုစိုက်

  ခြားနားချက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။

  Mပြုစုစောင့်ရှောက်မှု

  စိတ်ကိုသင်နှင့်အတူတည်ဆောက်စောင့်ရှောက်မှု။

  • One Stop Shop

   စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအပြင်အခြားအထောက်အပံ့များလည်းများစွာရှိသည်။

  • စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု

   စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

  • အထူးပြုလုပ်ထားသောချဉ်းကပ်မှု

   ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။

  • အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း

   Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏အောင်မြင်မှုအကောင်းဆုံးနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။

  • ခိုင်မာသောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု

   နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများကို Saint Kitts နှင့် Nevis တို့အားဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကို Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

  • အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝမှု

   Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှအတွေ့အကြုံရှိသောနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသည်။

  • အရည်အသွေး

   သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကတိသစ္စာပြုထားသောစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်ကိုင်တွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးရှေ့ရွက်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။

  • အဆက်အသွယ် 1 ပွိုင့်

   Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုမတိုင်မီနှင့်အတည်ပြုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့များအတွက်ထိုနေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။

  • ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိအမြင်

   Saint Kitts နှင့် Nevis အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။

  • ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Footprint

   အကယ်၍ Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားပျက်ကွက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံ ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ် B. နှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။

 • နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ပါ

  စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သူတို့၏အသက်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ Saint Kitts နှင့် Nevis အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အမြားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ကုန်ကျငွေနှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။

  အမည်

  အသက်အရွယ်

  အီးမေးလ်လိပ်စာ

  ဖုန်းနံပါတ်

  ကလေးများ အဘယ်သူမျှမYes

  ၁၈ နှစ်အထိကလေးများ

  ၁၈ နှစ်အထက်ကလေးများ

  ၅၅ နှစ်ကျော်မိဘများ အဘယ်သူမျှမYes

  မိဘအရေအတွက် -

 • အကြောင်းပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ရှုဖို့

  • ပုံစံ ဗီဇာ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်

  • စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်

  • ယာယီနေထိုင်ခွင့် စိန့်ကစ်နှင့် Nevis ၌တည်၏

  • Saint Kitts နှင့် Nevis တွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်း

  • Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

  • စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်သံရုံးများနှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများ

  • Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအခွန်များ

  သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ

  လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစာမျက်နှာ

စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။

သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေနှင့် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သင်မည်သည့်အချိန်တွင်လိုအပ်မည်နည်း။

နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအပြင် Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။ ၎င်းကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗီအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်နေရာတည်းဖြစ်စေနိုင်သည် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်နှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်သည်။

Saint, Kitts နှင့် Nevis တို့၏မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်နိုင်ငံတကာနှင့်နိုင်ငံတကာမှ Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကျော်လွန်သောနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကုမ္ပဏီ

ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တို့တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ စျေးသက်သာသော) ။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဘဏ်အကောင့်

Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စာရင်း စိန့်ကစ်နှင့်နဗီးရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိငွေပေးချေမှုသည့်ဂိတ်

ဒါ့အပြင်စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်စ်တို့တွင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။

ရောင်းရန်ရှိသည့်လုပ်ငန်း

နိုင်ငံသားအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်စ်ကိုသင်စီစဉ်ထားလျှင် Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစတင်ရန် စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ်တွင်ချက်ချင်းစတင်ပါ။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ HR Services

ကျွန်တော်တို့၏ Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်နေရာချထားပါ အခမဲ့ဖြစ်သည်။

Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ Virtual ဖုန်းနံပါတ်များ

Saint Kitts နှင့် Nevis များအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဘဏ္Plာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ

စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်စာရင်းကိုင်၊ အများကြီးပို.

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Virtual Office လိပ်စာ

Virtual ရုံး 65 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများမှာလိပ်စာ။

Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ setup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးနောက် Saint Kitts နှင့် Nevis သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် \ t အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်.

အိုင်တီ Solutions

ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါအိုင်တီနည်းပညာများကိုစိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ပေးသည်

 • Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဝက်ဘ်ဒီဇိုင်း

 • Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

 • Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု 

 • Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

 • Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ App Development

 • Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှု

 • Saint Kitts နှင့် Nevis ရှိ SEO

စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ရှေ့နေများ

Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီသည် Saint Kitts နှင့် Nevis တို့တွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများဖြင့်စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖောက်သည်များဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ Saint Kitts နှင့် Nevis တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်လိုင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။

အရေးကြီးသောအချက်များ -

ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ Saint Kitts နှင့် Nevis ကုမ္ပဏီများအားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏စိတ္တဇကို Saint Kitts နှင့် Nevis နယ်မြေများတွင်တရား ၀ င်တရားဝင်သတ်မှတ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗ်စ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗစ်တို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နိုင်ငံသား စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်များအတွက်

Saint Kitts နှင့် Nevis တို့အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ


link ကိုမှ စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန စိန့်ကစ်စ်နှင့်နီဗီစ်များမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်
နိုင်ငံသား ၃၈ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။

5.0

rating

သုံးသပ်ချက် 2018 ခုအပေါ်အခြေခံသည်