သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်သို့ဝင်ပါ

စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? အသုံးပြုသူအသစ်လား။ Register

ကိုယ်ပိုင်အကောင့်

သင်၏ Corporate Account သို့ဝင်ပါ

စကားဝှက်ကိုမေ့နေပါသလား? အသုံးပြုသူအသစ်လား။ Register

စီးပွားရေးအကောင့်

Login

🔍

EN

X

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်

ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို

 • ●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
 • ●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
 • ●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ
 • ●ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်
 • ●အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း

အကောင်းဆုံး ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။

သိရန်လိုအပျ

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်မှုသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှုနှစ်ခု၊ , ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနိုင်ငံသား၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှစ်ခု၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံနှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိသံတမန်ဆိုင်ရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားခံယူထားသည့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နှစ်ဆရွှေဗီဇာ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီ၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ရွှေဗီဇာနိုင်ငံ၊ ဆွစ်ဇာလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊

အိမ်ခြံမြေ | ချည်နှောင်ခြင်း | လှူဒါန်းခြင်း | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | သင်ရွေးချယ်သောစီးပွားရေး

နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။

လျှို့ဝှက် | တရားဝင်ဖြေရှင်းချက်များ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - တစ်နှစ်လျှင် CHF ၂၁၀၀၀

နိဒါန်းဆွစ်ဇာလန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏အရွယ်အစားသေးငယ်မှု - ၎င်း၏ဒေသတစ်ခုလုံးသည်စကော့တလန်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီး၎င်း၏လူ ဦး ရေသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ကိုအနည်းငယ်သာသိသာစေသည်။ 

ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံများဖြစ်သောတောင်တန်းများ၊ မြင့်မားသော Alpine ရေကန်များ၊ ချိုင့်ဝှမ်းချိုင့်ဝှမ်းများနှင့်ချိုသာသောမြို့များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောမြို့ကြီးများနှင့်အဟောင်းနှင့်အသစ်များကိုရောနှောနေသောမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ ဆွစ်ဇာလန်သည်အနောက်ဥရောပ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးမြေမျက်နှာသွင်ပြင်၏ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ နှစ်ခု၎င်း၏ဝိသေသထူးချွန်နှင့်၎င်း၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ နှစ် ဦး စလုံး၏အစိတ်အပိုင်းများသည်တိုင်းပြည်အတွက်အကျယ်တဝင့်ဖြစ်လာသည်။ သူ၏အမည်ဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပညာရှင်များ၊ အထူးကုများ၊ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များနှင့်ပွင့်လင်းသောလေအားကစားသမားများအားအမြင့်မြတ်ဆုံးသောအဲလ်ပ်တောင်တန်းများကိုဖြတ်ထားသောရေခဲပြင်၏ပုံများကိုဆင့်ခေါ်သည်။ 

ဆွစ်ဇာလန်သည်အနောက်ဥရောပဒေသတွင်တည်ရှိပြီးတွက်ချက်ထားသောအလုပ်များနှင့်အခြားအရေးပါသောစီးပွားရေးလေ့ကျင့်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးရာသီဥတုကိုပေးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်သည်ယင်း၏အဓိကကျသည့်နေရာဖြစ်သောကြောင့်ငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းသောနိုင်ငံများဖြစ်သည့်ဂျာမနီ၊ အီတလီနှင့်ပြင်သစ်တို့နှင့်နီးစပ်သည်။ ဤအချက်များအရဆွစ်ဇာလန်သည်ဥရောပဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရန်လိုအပ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ထူးခြားသောအစဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောဥရောပကိုကျော်လွှားရန်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီဆွစ်ဇာလန်သည်ပစ္စည်းအသစ်များသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအသစ်များအတွက်စမ်းသပ်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် caliber နှင့်ထိရောက်သောဆေးကုသမှုအတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလယ်အလတ်ရှိသော်လည်းကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်ငွေကြေးအမြောက်အများရှိသောနိုင်ငံများမှနေထိုင်သူများသည်လိုအပ်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလွှမ်းခြုံမှုအတွက်တစ်လမှတစ်လကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွန်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တွေ့ရလိမ့်မည်။ လေးယောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အမှန်တကယ်စံသတ်မှတ်ထားသောကာကွယ်မှုအတွက်လစဉ်ဒေါ်လာ ၈၀၀ ကျော်သုံးစွဲနိုင်သည်၊ နေထိုင်သူအားလုံးသည်ဆေးကုသမှုခံယူရမည်၊ သင်နေထိုင်ရန်သင့်နေထိုင်မှု၏ကန ဦး သုံးလကိုသင့်အားပေးရမည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်သင်ကြားပို့ချမှုစံသည်မြင့်မားသော်လည်းကျောင်းများအတွက်ကန်တန်များသည်တာ ၀ န်ယူမှုရှိခြင်းကြောင့်အနှစ်ချုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။

မူကြိုကျောင်းများသည်နိုင်ငံနယ်မြေအများစု မှလွဲ၍ အရာအားလုံးတွင်တည်ရှိပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည် (ရပ်ကွက်ကော်မတီမှလုပ်ဆောင်သည်) ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်အစိုးရပိုင်ပျိုးခင်းသို့မဟုတ်ကျူရှင်မရှိပါ။ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်မတိုင်မီကကျောင်းသားများအတွက်အလယ်အလတ်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိခြင်းသည်ပုံမှန်ကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများသည်ကလေးများ၏“ streaming” ကိုပုံမှန်မှတ်ချက်ပေးသည် - လူငယ်များသည်သူတို့၏စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ခွဲခြားထားသည်။ streaming များအတူတူပင်ဟောင်းသောအရာ - အချို့သော Canton ၌ဤ 10 သို့မဟုတ် 11 ကဲ့သို့နုပျိုဖြစ်ပျက် - သူသည်ဟောင်းအုပ်ထိန်းသူများအတွက်သိသိသာသာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အနိမ့်ကျသည်သူ၏အနာဂတ်ဆီသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်ဟုထင်ပြီးလမ်းပေါ်တွင်သူ၏လမ်းကြောင်းကိုထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆသည်ဤတွင်မျက်နှာသာများစွာရှာတွေ့သည်မဟုတ်။

ကောလိပ်ကျောင်းသည်လူနည်းစုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်ကလေး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောင်းများသို့မဟုတ်ထိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်အစိုးရမဟုတ်သည့်ကျောင်းများ၊ ကမ္ဘာချီအလှူငွေများ၊ ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်အခြေစိုက်သင်တန်းများအတွက်လျောက်ပတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေးသည်။ အကုန်အကျများသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်မြောက်မြားစွာသောကံစမ်းမဲမြောက်မြားစွာသည်၎င်းတို့အားသူတို့၏ရွှေ့ပြောင်းမှုအထုပ်တွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထားရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သူတို့ကမင်းကိုမလာမချင်းသူတို့ဆီကိုမလာဘူးလား၊ Espresso၊ ပီဇာ၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတခုခုမှာအသားကင်တဲ့ညစာစားပွဲကိုသင်ကြိုဆိုတဲ့အခါသင့်ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ သင်သည်အလားတူညနေခင်းအတန်းများကိုတက်ရောက်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဂိမ်းကလပ်တစ်ခုသို့ဝင်နိုင်ပြီး၊ ထိုထက်ကား - ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုရနိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လူတစ် ဦး နှင့်လူတစ် ဦး ချင်းဆက်သွယ်မှု၏အရေးပါမှုကိုသင်သိသောအချိန်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအရေအတွက်ကို“ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုမည်သူသိသနည်း” ဖြင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်။ စဉ်းစားရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ သင်ပြောနေတာကိုနားမလည်သည်ဖြစ်စေ၊ အနီးအနားရှိကွန်ယက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကလေးများကျောင်းရှိထူးခြားသည့်စုရုံးမှုများသို့သွားပါ။ သင်၏ပျက်ကွက်မှုကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ရောနှောခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အဓိကထောက်ခံချက်ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သံကြိုးဖြင့်သံကြိုးတပ်ပြီးအချိန်ငါးမိနစ်အလိုနောက်မှသာပုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆွစ်ဇလန်လယ်သမားသည်ကျော်ကြားမှုနှင့်ကံကြမ္မာနှင့်မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူတစ်ယောက်အနေနှင့်သင်သည်ဆွစ်ဇာလန်စာရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဘဏ်များသည်လယ်ဂျာနှင့်ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ချက်လက်မှတ်ကဒ်များအတွက်ငွေသွင်းသည်။ သူတို့ရရှိနိုင်သည့်ပလပ်စတစ်အခြားရွေးချယ်စရာများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အင်တာနက်တီထွင်မှု၊ တိုက်ရိုက်အားသွင်းခြင်းနှင့်ဖုန်းဘဏ်လုပ်ငန်းများ - ဆွစ်ဇာလန်မြောက်မြားစွာသည်ငွေရေးကြေးရေးဘက်သို့ ဦး တည်နေပုံရသည်။ လတိုင်း၏ပြီးဆုံးခါနီးတွင်စာတိုက်သိုလှောင်ခန်းများ၌ tabs များကိုငွေသားများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်မြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းခိုင်မာသောအများပြည်သူသုံးမော်တော်ယာဉ်များတစ်လျှောက်လုံးတွင်ထူးကဲသောရထားဘောင်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်မှတ်သားထားသည့်ကဒ်ပြားတစ်ခုဖြင့်ရထားများသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိကြောင်းပြောသည့်ကြားမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကေဘယ်လ်ကားများသည်လက်မှတ်တစ်စောင်အတွက်အကုန်အကျများပါသည်။ cantons မြောက်မြားစွာတွင် 70 နှစ်အောက်ကလေးများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်ဘက်မလိုက်ခြင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ လူမှုရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူအနည်းငယ်သည်နိုင်ငံအတွင်းသင်၏နေထိုင်မှုသည်အလားတူပင်တိတ်ဆိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်သိနိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည်သူတို့၏နာရီများကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်လူသိများသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်ပေမည်။ သို့သော်အချိန်မီရောက်ရှိရန်ဆန္ဒသည်ထိုထက်မကပါ။ စီးပွားရေးလောကတွင်စုဝေးမှုများသည်အချိန်ဇယားအတိုင်းစတင်သည်။ ၎င်းကိုနောက်ကျရန်အပျော်တမ်းအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အမှန်စင်စစ်လူမှုရေးကတိကဝတ်ပြုခြင်း၌ပင်နောက်ကျခြင်းကိုမယဉ်ကျေးဟုရှုမြင်သည်။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်

အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
တစ်နှစ်လျှင် CHF ၂၁၀၀၀
အစီအစဉ်အမျိုးအစား
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်မှု
ဗီဇာအမျိုးအစား:
D ဗီဇာသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်သို့မဟုတ်ဆွစ် C ဗီဇာ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
3 လ 4
အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်
လူနေမှု 10 နှစ်ပြီးနောက်
နိုင်ငံသားအဖြစ်
သဘာဝအားဖြင့်မပြတ်မတောက်နေထိုင်မှု၏ 12 နှစ်ပြီးနောက်
နိုင်ငံသားခံခွင့်နှစ်မျိုးစလုံးကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားများအတွက်ခွင့်ပြုသည်
Allowed
အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်မှု

> ဆွစ်ဇာလန်နေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ် ("Lump sum taxation")
> Swiss Business Investor အစီအစဉ်

အဘယ်ကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ

ဆွစ်ဇာလန်သည်ဥရောပ၏နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်မီဘဏ္financeာရေးစနစ်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် Schengen ဇုန်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးနေထိုင်သူများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ဗီဇာမဲ့ခရီးသွားလာခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။ နိုင်ငံ၏ရွှေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်သည်ပညာတတ်။ အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်လျှောက်ထားသူနှင့်သူ၏မိသားစုအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားနေထိုင်ခွင့်ကို ၂-၄ လအတွင်းထုတ်ပြန်သည်။

ဆွစ်ဇာလန်ရှိမိသားစုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားမှုတွင်လျှောက်ထားသူ၏အနီးကပ်မိသားစုဝင်များဖြစ်သည့်ဇနီးမောင်နှံနှင့် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များပါဝင်သည်။

Residency ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite

အကယ်၍ သင်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်လျှောက်ထားလိုလျှင်သင်သည်အသက် ၅၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးရာဇ ၀ တ်မှုမရှိပါ။ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တင်းကြပ်သောအင်တာဗျူးတစ်ခုလည်းပါဝင်ပြီး၎င်းသည်အခြားရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များထက် ပို၍ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်လျင်မြန်ပြီး ၂ လမှ ၄ လအထိကြာပြီးခံယူချက်နှင့်နေထိုင်ခွင့်ရရှိသည်။

 1. ဆွစ်ဇာလန်နေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ် ဤအစီအစဉ်အရဆွစ်ဇာလန်၌နေထိုင်သောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ငွေကျပ်သိန်း ၂၀၀,၀၀၀ ကိုတစ်လုံးတည်းအခွန်အဖြစ်ပေးရမည်။ Canton ပေါ် မူတည်၍ ဤပမာဏသည်တစ်နှစ်လျှင် CHF ၄၀၀၀၀၀ မှ CHF ၆၀၀၀၀၀ အထိရှိနိုင်သည်။ သင်ဤအစီအစဉ်အောက်တွင်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ
 2. ဆွစ်ဇာလန်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအစီအစဉ်  အီးယူမဟုတ်သောနိုင်ငံသားများသည်ဆွစ်ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ရမည်၊ သို့မဟုတ်လက်ရှိဆွစ်ကုမ္ပဏီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ဘဏ္requာရေးလိုအပ်ချက်

ကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အနည်းဆုံး CHF ၁ သန်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်လက်ရှိအလုပ်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်များဖန်တီးခြင်း၊ နည်းပညာအသစ်များသို့မဟုတ်ဒေသ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ရပ်ရွာအတွက်အကျိုးရှိကြောင်းသက်သေပြရမည်။ သင်နေထိုင်မည့်ဒေသတွင်သင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသင့်သည်။ သင်နေထိုင်သည့်ကာလအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ

ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ ဆွစ်ဇာလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရုံသာမကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကူညီပေးပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့်အလယ်တန်းရှိနိုင်ငံသားအခြေပြုဖြေရှင်းမှုများနှင့်အလယ်အလတ်နေထိုင်ခွင့်ကိုကူညီခြင်း။

ဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံသားများအတွက်အထူးအထောက်အပံ့။

ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်၊ ဆွစ်ဇလန်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊

 • ဆွစ်ဇာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။

 • နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။

 • ဆွစ်ဇာလန်မှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။

 • နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။

တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်မိသားစုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အထူး Residency ။

အိမ်ခြံမြေမှတဆင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency

ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇလန်တွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်များကိုရရှိစေသည်။

ဆွစ်ဇာလန်တွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များ။

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်များအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ငံများ

သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဆွစ်ဇာလန် Residency

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -

  အကြံပေးခြင်း

  Duration: 1-3 ရက်ပတ်လုံး

  မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ဆွစ်ဇာလန်သို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်

  အထူးဂရုစိုက်ကာ

  Duration: 1-3 ရက်ပတ်လုံး

  ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။

  ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။

  စာချုပ်

  Duration: 1 နေ့က

  သင်၏ Residency ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်ရန်လိုအပ်သည်။

  စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်မှု

  Duration: 1 အပတ်က

  စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။

  ပုံစံတင်ပို့ရန် စာရွက်စာတမ်းများ၏

  Duration: လက်ငင်း

  သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုပုံစံအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။

  ခွင့်ပြုချက်

  Duration: 3 လ 4

  သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုပုံစံအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။

  သတင်းကောင်းဝေမျှခြင်း

  Duration: လက်ငင်း

  သင်၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။

 • ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။

  • နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။

  • နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဆွစ်ဇာလန်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆွစ်ဇာလန်သို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။

  • နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။

  • နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ ဆွစ်ဇာလန်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။

  • နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။

  • နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်မှု၊ ဆွစ်ဇာလန်တွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အထောက်အပံ့မရရှိပါ။

  • နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။

  • နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။

  • နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ဆွစ်ဇလန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းစာပေများကိုရောင်းဝယ်သူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။

  • ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ရှေ့ရပျ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။  “ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ဆွစ်ဇာလန်နှင့် KYC အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းဆွစ်ဇာလန်ရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။

 • ထုတ်လုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာကိုဂရုစိုက်

  ခြားနားချက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။

  Mပြုစုစောင့်ရှောက်မှု

  စိတ်ကိုသင်နှင့်အတူတည်ဆောက်စောင့်ရှောက်မှု။

  • One Stop Shop

   ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အပြင်အခြားအထောက်အပံ့များစွာလည်းရှိသည်။

  • စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှု

   ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အကူဖြင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။

  • အထူးပြုလုပ်ထားသောချဉ်းကပ်မှု

   အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များဖြင့်ကျွနု်ပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။

  • အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း

   ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။

  • ခိုင်မာသောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု

   ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ dual Residency နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။

  • အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝမှု

   ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။

  • အရည်အသွေး

   သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကတိကဝတ်ပြုထားသည့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကိုင်တွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးရှေ့ရွက်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။

  • အဆက်အသွယ် 1 ပွိုင့်

   သင်၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်

  • ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိအမြင်

   ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်အပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။

  • ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Footprint

   အမှု၌၊ သင်၏ဆွစ်ဇာလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။

 • နေထိုင်မှုအတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ

  Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။

  အမည်

  အသက်အရွယ်

  အီးမေးလ်လိပ်စာ

  ဖုန်းနံပါတ်

  ကလေးများ အဘယ်သူမျှမYes

  ၁၈ နှစ်အထိကလေးများ

  ၁၈ နှစ်အထက်ကလေးများ

  ၅၅ နှစ်ကျော်မိဘများ အဘယ်သူမျှမYes

  မိဘအရေအတွက် -

 • အကြောင်းပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ရှုဖို့

  • ပုံစံ ဗီဇာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့

  • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်

  • ယာယီနေထိုင်ခွင့် ဆွစ်ဇာလန်၌တည်၏

  • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်

  • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား

  • ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးများနှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများ

  • ဆွစ်ဇလန်အတွက်အခွန်

  သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ

  လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစာမျက်နှာ

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်

ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။

သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ ဆွစ်ဇလန်တွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများက Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်သင်ရှာမရနိုင်ပါ။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်သောလမ်းကိုထောက်ပံ့သည်။

ဆွစ်ဇာလန်ရှိကုမ္ပဏီ

ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ဆွစ်ဇာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိဘဏ်အကောင့်

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်

Incase သင်အဘို့, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။

ရောင်းရန်ရှိသည့်လုပ်ငန်း

မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ဆွစ်ဇာလန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဆွစ်ဇာလန်၌ချက်ချင်းစတင်ဘို့။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ

ကျွန်တော်တို့၏ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ဆွစ်ဇာလန်တွင်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ဘဏ္Plာရေးစီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုများ

စာရင်းကိုင်, ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.

ဆွစ်ဇာလန်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ

Virtual ရုံး 65 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများမှာလိပ်စာ။

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆွစ်ဇလန်.

အိုင်တီ Solutions

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Web ဒီဇိုင်း

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု 

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ App Development

 • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

 • ဆွစ်ဇာလန်ရှိ SEO

ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ

ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ဆွစ်ဇာလန်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည် Client ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။

အရေးကြီးသောအချက်များ -

ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားရှေ့နေအားဆွစ်ဇာလန်ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်စတန်ဆွစ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရား ၀ င်ရယူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။

မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအဘို့

သင်၏နေထိုင်ခွင့်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ


link ကိုမှ ဆွစ်ဇာလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်
နိုင်ငံပေါင်း ၃၈ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။

5.0

rating

သုံးသပ်ချက် 2018 ခုအပေါ်အခြေခံသည်